Updates

All in One Guide/ संपूर्ण गाईड

Legal Aptitude & Legal Reasoning / वैधानिक योग्यता आणि कायदेशीर रीजनिंग

English / इंग्रजी

General Knowledge with Current Affairs/ सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी

Logical and Analytical Reasoning / बुद्धिमत्ता चाचणी

महाराष्ट्र लॉ सीईटी साठी मराठी पुस्तके खूप कमी प्रमाणात उपलब्द आहेत. परंतु आम्ही अशी काही पुस्तकांची नावे दिली आहेत ज्यात लॉ सीईटी चा अभ्यासक्रम कव्हर केला जाईल.

वरील सर्व माहिती व अभ्यासक्रम पडताळून तुम्ही योग्य पुस्तके निवडाल हि अपेक्षा. कोणत्याही पुस्तकाची व त्यातील मजकुराची gopract.com हमी देत नाही.

Upcoming Exam Forms

Subscribe to get latest updates about Exam Schedules, Government Jobs, General Knowledge & Current Affairs and Many more on Whatsapp!

Subscribe to Gopract Updates!

Advertisement

Puzzles

 Full Length Mock Tests
 Answers with Explanation**
 Timer Based Exams
 Instant Result and assesment
 Detailed analasys of Result

UGC NET SET Mock Tests
UGC NET SET Paper 1 Mock Tests

UGC-NET / SET Paper 1 mock test

3 Mock Tests, 150 Questions with Explanations

Rs: 149 Only/-

LAW MH-CET
LAW MH-CET 2019 (3 YEAR COURSE)

Mock test for MH CET Law 2019 for three year law programme

3 Mock Tests, 450 Questions with Explanations

Rs: 249 Only/-

UGC NET Paper 1 Hindi Mock Tests
यू. जी. सी. - नेट पेपर १ (जनरल)

यू. जी. सी. - नेट पेपर १ (अनिवार्य) सामान्य प्रश्न हिंदीमें

3 Mock Tests, 150 Questions with Explanations

Rs: 149 Only/-