Articles for MPSC


 

Indian History: Economic Drain theory and poverty

Indian Economy drain occurred in Colonial Period i.e. under British rule pre-independence. Economic drain occurred in two ways Internal Drain & External Drain Read more

Author: Admin
Published On: 04-May-2017

Pre independence History of Indian Economics

Between 1st and 17th centuries AD, India is estimated to have had the largest economy of the ancient and medieval world, controlling between one third and one fourth of the world's wealth. Read more

Author: Admin
Published On: 01-May-2017

मराठी व्याकरण: अलंकार

अलंकार म्हणजे भूषणे, दागिने. शरीर शोभायमान दिसण्यासाठी अंगावर दागिने घालतात. शरीराची शोभा दागिने अधिक खुलवतात. आपली भाषा सुंदर व्हावी, म्हणून भाषेतही भूषणांचा, अलंकारांचा उपयोग कवि आणि लेखक करत असतात. Read more

Author: डॉ. सुखदा म्हात्रे
Published On: 01-Feb-2017

मराठी व्याकरण - शुध्दलेखन

प्रत्येक प्रदेशानुसार जरी भाषेचे स्वरूप असे बदलत असले तरी समाजातील लेखन व्यवहाराची भाषा कुठे तरी एक आणि समान असावी लागते. तिच्या लेखन रुपात एकसूत्रता, समानता राहावी यासाठी लेखन व्य्व्हारापुरते तरी काही संकेत पाळण्याची आवश्यकता असते. Read more

Author: सौ कुंदबाला त्रिभुवन
Published On: 18-Jan-2017

मराठी व्याकरण: अव्ययांचे प्रकार

‘शब्द’ हा वाक्यातील महत्वाचा घटक आहे. कोणत्याही अर्थपूर्ण वर्णसमूहाला शब्द असे म्हटले जाते. शब्दांचे वेगवेगळ्या प्रकारे वर्गीकरण केले जाते. शब्द जातींचे सव्यय आणि अव्यय असे दोन मुख्य प्रकार केले जातात. यांनाच अनुक्रमे विकारी - अविकारी असे म्हटले जाते. Read more

Author: सौ. नवले सुनंदा प्रभाकर
Published On: 04-Jan-2017

Geography: Rivers of Maharashtra

Geography of Maharashtra, Rivers Of Maharashtra, Origin Of Rivers, Length of Rivers, Tributary of Rivers Read more

Author: Admin
Published On: 10-Nov-2016

मराठी व्याकरण विरामचिन्हे

बोलताना किंवा लिहिताना अर्थ नीट लक्षात यावा म्हणून शब्द व वाक्ये यांमध्ये काही काळ थांबावे लागते. कोठे किती थांबावे, हे ध्यानात येण्यासाठी जी विशिष्ट चिन्हे वापरतात, तीच विराम चिन्हे होत. Read more

Author: Admin
Published On: 10-Nov-2016

अर्थशास्त्र - अर्थव्यवस्थेची ओळख

अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्थेची ओळख, अर्थव्यवस्थेचे प्रकार, अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टये, उत्पादक उपक्रमांचे तीन क्षेत्रात वर्गीकरण Read more

Author: Admin
Published On: 25-Oct-2016

भूगोल : व्दिपकल्पीय पठारी प्रदेश – मध्यवर्ती उच्चभूमी

व्दिपकल्पीय पठारी प्रदेश – मध्यवर्ती उच्चभूमी,प्राकृतिक रचना, अरवली पर्वत, पूर्व राजस्थानची उच्चभूमी, बुंदेलखंड, माळवा पठार, विंध्याचल – बाघेलखंड, छोटा नागपूरचे पठार,विंध्य रांग, हवामान, मृदा, नैसार्गिक वनसंपत्ती, प्राणी जीवन, लोकसंख्या आणि वसाहती, शेती, खाणकाम, उदयोग, वाहतूक, पर्यटन,नैसर्गिक आपत्ती. Read more

Author: Mrs. S.C. Wani
Published On: 22-Oct-2016

भूगोल : उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश

हिमालय आणि संबधित पर्वतांची निर्मिती, प्राकृतिक रचना, हिमालयाशी संबंधित पर्वत, नैसार्गिक वनसंपत्ती, लोकसंख्या आणि वसाहती Read more

Author: Admin
Published On: 21-Oct-2016

आशिया आधुनिक इतिहासातील घटनाक्रम

Asia Modern History Timeline Read more

Author: Admin
Published On: 19-Oct-2016

English Grammar Tenses explained in मराठी

We may define tense as that form of a verb which shows the state of an action/event. Read more

Author: Mr. Nawale Sudam Balasaheb
Published On: 01-Oct-2016

SIAC-CET 2016 for UPSC 2017(IAS/ IPS/ IFS) full time training programme

SIAC works towards improving the performance of the candidates from Maharashtra in a matter of securing appointments to IAS/IFS/IPS and other allied services made through the competitive examination conducted annually by the Union Public Service Commission (UPSC). Read more

Author: Admin
Published On: 31-Aug-2016

Importance of NCERT Text book in preparation of Competitive Exams

The NCERT designs textbooks, support material, training programmes etc. to meet diverse needs of country. Based on NCERT designed syllabus and text books individual state boards create books. Therefore preparing for competitive exams without NCERT text books is not easy. Read more

Author: Admin
Published On: 29-Aug-2016

How to score more marks in English?

English is an important subject in Banking Exams, MBA, CAT, MAT, GMAT, SSC, MPSC, UGC NET SET, MH-CET for LAW, CLAT, MH-CET for BED, MH-TET, Entrance Exams and other Competitive Exams. Following are important topics In English and proper strategy is required for each topic. Read more

Author: Admin
Published On: 14-Aug-2016

पोलिस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा (MPSC PSI Syllabus Books)

History Of Modern India , समाजसुधारक, महाराष्ट्राचा भूगोल, Panchayatraj (पंचायतराज), भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, बुद्धिमत्ता चाचणी Read more

Author: Admin
Published On: 10-Aug-2016

MPSC Tax Assistant exam 2016 syllabus

Maharashtra Public services commission has declared exam and schedule for Tax Assistant by notification dated 5th July 2016. There are about 450 vacancies in Sales Tax department of Maharashtra State Sales Tax department. The positions are in C group, Tax Assistant and 37 District level centres will conduct written exam Named “Tax Assistant Exam - 2016” on 28th Aug 2016 Read more

Author: Admin
Published On: 06-Aug-2016

Books for Tax Assistant 2016 MPSC Exam

For scoring well in written exam candidate must have good knowledge of MPSC exam syllabus. MPSC exam paper for Tax Assistant 2016 will be based on following subjects Read more

Author: Admin
Published On: 06-Aug-2016

Understanding Current Affairs questions and answers for MPSC, UPSC, Bank Exams and Competitive exams

Current Affairs is an important topic in state PSCs, MPSC, UPSC, NET/SET exams, Bank Exams and other competitive exams. General knowledge current affairs is a huge topic and needs careful reading and observations about what is going in and around our state, nation and world. Current affairs can be further classified in sub topics like Awards, Sports, Environment and Ecology, business and Economy, Agriculture, People etc. Read more

Author: Admin
Published On: 03-Aug-2016

How to prepare History for Competitive Exams?

History is one of the most important subjects in competitive Exams. In Maharashtra Public Services Commission i.e. MPSC exams general studies paper is based on History, UPSC exams, SSC, UGC NET/ SET, Railway Exams etc also have History subject. Read more

Author: Admin
Published On: 03-Aug-2016

Search Books for Aptitude

Ankganit Test Marathi Books