Articles


 

Indian History: Economic Drain theory and poverty

Indian Economy drain occurred in Colonial Period i.e. under British rule pre-independence. Economic drain occurred in two ways Internal Drain & External Drain Read more

Author: Admin
Published On: 04-May-2017

ISI Admission Test

ISI stands for Indian Statistical Institute which is a public university and an academic institute. As a matter of fact, ISI works under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) of the government of India which makes it an institute of national importance. Read more

Author: jeemain.in
Published On: 02-May-2017

Pre independence History of Indian Economics

Between 1st and 17th centuries AD, India is estimated to have had the largest economy of the ancient and medieval world, controlling between one third and one fourth of the world's wealth. Read more

Author: Admin
Published On: 01-May-2017

Courses After 12th

After 12th standard, a student has to decide their path and career. This step has to be taken after lots of planning and thinking. Read more

Author: GetMyUni
Published On: 06-Feb-2017

मराठी व्याकरण: अलंकार

अलंकार म्हणजे भूषणे, दागिने. शरीर शोभायमान दिसण्यासाठी अंगावर दागिने घालतात. शरीराची शोभा दागिने अधिक खुलवतात. आपली भाषा सुंदर व्हावी, म्हणून भाषेतही भूषणांचा, अलंकारांचा उपयोग कवि आणि लेखक करत असतात. Read more

Author: डॉ. सुखदा म्हात्रे
Published On: 01-Feb-2017

मराठी व्याकरण - शुध्दलेखन

प्रत्येक प्रदेशानुसार जरी भाषेचे स्वरूप असे बदलत असले तरी समाजातील लेखन व्यवहाराची भाषा कुठे तरी एक आणि समान असावी लागते. तिच्या लेखन रुपात एकसूत्रता, समानता राहावी यासाठी लेखन व्य्व्हारापुरते तरी काही संकेत पाळण्याची आवश्यकता असते. Read more

Author: सौ कुंदबाला त्रिभुवन
Published On: 18-Jan-2017

Tips to Score 90% Marks in Board Exams

Feeling anxious, fear and a sort of impaired thoughts that arises, as how to tackle, will I be able score high or is it possible to get more than 90% with a little time span left. Read more

Author: Bhavishya.S
Published On: 05-Jan-2017

मराठी व्याकरण: अव्ययांचे प्रकार

‘शब्द’ हा वाक्यातील महत्वाचा घटक आहे. कोणत्याही अर्थपूर्ण वर्णसमूहाला शब्द असे म्हटले जाते. शब्दांचे वेगवेगळ्या प्रकारे वर्गीकरण केले जाते. शब्द जातींचे सव्यय आणि अव्यय असे दोन मुख्य प्रकार केले जातात. यांनाच अनुक्रमे विकारी - अविकारी असे म्हटले जाते. Read more

Author: सौ. नवले सुनंदा प्रभाकर
Published On: 04-Jan-2017

Geography: Rivers of Maharashtra

Geography of Maharashtra, Rivers Of Maharashtra, Origin Of Rivers, Length of Rivers, Tributary of Rivers Read more

Author: Admin
Published On: 10-Nov-2016

मराठी व्याकरण विरामचिन्हे

बोलताना किंवा लिहिताना अर्थ नीट लक्षात यावा म्हणून शब्द व वाक्ये यांमध्ये काही काळ थांबावे लागते. कोठे किती थांबावे, हे ध्यानात येण्यासाठी जी विशिष्ट चिन्हे वापरतात, तीच विराम चिन्हे होत. Read more

Author: Admin
Published On: 10-Nov-2016

अर्थशास्त्र - अर्थव्यवस्थेची ओळख

अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्थेची ओळख, अर्थव्यवस्थेचे प्रकार, अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टये, उत्पादक उपक्रमांचे तीन क्षेत्रात वर्गीकरण Read more

Author: Admin
Published On: 25-Oct-2016

भूगोल : व्दिपकल्पीय पठारी प्रदेश – मध्यवर्ती उच्चभूमी

व्दिपकल्पीय पठारी प्रदेश – मध्यवर्ती उच्चभूमी,प्राकृतिक रचना, अरवली पर्वत, पूर्व राजस्थानची उच्चभूमी, बुंदेलखंड, माळवा पठार, विंध्याचल – बाघेलखंड, छोटा नागपूरचे पठार,विंध्य रांग, हवामान, मृदा, नैसार्गिक वनसंपत्ती, प्राणी जीवन, लोकसंख्या आणि वसाहती, शेती, खाणकाम, उदयोग, वाहतूक, पर्यटन,नैसर्गिक आपत्ती. Read more

Author: Mrs. S.C. Wani
Published On: 22-Oct-2016

भूगोल : उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश

हिमालय आणि संबधित पर्वतांची निर्मिती, प्राकृतिक रचना, हिमालयाशी संबंधित पर्वत, नैसार्गिक वनसंपत्ती, लोकसंख्या आणि वसाहती Read more

Author: Admin
Published On: 21-Oct-2016

UGC NET परीक्षा मार्गदर्शन

UGC NET परीक्षा मार्गदर्शन Read more

Author: Dr. Sukhada Mhatre
Published On: 20-Oct-2016

आशिया आधुनिक इतिहासातील घटनाक्रम

Asia Modern History Timeline Read more

Author: Admin
Published On: 19-Oct-2016

UGC-NET JRF Jan 2017 Important Dates, Scheme, Procedure and Subjects

On behalf of UGC, the Central Board of Secondary Education announces holding of the National Eligibility Test(NET) on 22.01.2017 (SUNDAY) for determining the eligibility of Indian nationals for the Eligibility for Assistant Professor only or junior Research Fellowship & Eligibility for Assistant Professor Both in Indian universities and colleges. Read more

Author: Admin
Published On: 17-Oct-2016

Indian Driving Licence Test

Indian States RTO (Regional Transport Offices) conducts Driving licence Test while issuing Learning licence to applicants. Candidates have to pass driving or learner’s licence test which has questions based on Driving Rules, Signals and Signs Read more

Author: Admin
Published On: 07-Oct-2016

English Grammar Tenses explained in मराठी

We may define tense as that form of a verb which shows the state of an action/event. Read more

Author: Mr. Nawale Sudam Balasaheb
Published On: 01-Oct-2016

Railway Exam Practice and Preparation Online Tests

Railway Recruitment Board conducts aptitude test for the post of assistant loco pilot, commercial apprentice (ca), traffic apprentice (ta), goods guard, junior accounts assistant - cum typist (jaa), senior clerk-cum typist and assistant station master (asm) etc positions. Read more

Author: Admin
Published On: 28-Sep-2016

Area Calculators with Formulas & Explanations

Area is the quantity that expresses the extent of a two-dimensional figure or shape, or planar lamina, in the plane. Read more

Author: Admin
Published On: 22-Sep-2016

Problems on Compound interest

Compound interest is interest added to the principal of a deposit or loan so that the added interest also earns interest from then on. This addition of interest to the principal is called compounding. Read more

Author: Admin
Published On: 21-Sep-2016

Simple Interest Calculator

The percentage of the principal that is paid over a certain period of time is called the interest rate. Interest is typically calculated over principal amount (Base Amount). Read more

Author: Admin
Published On: 21-Sep-2016

Bank of Maharashtra Exam Dates and Practice tests for Oct 2016 written Exams

Bank of Maharashtra is conducting recruitment process including a written exam for post of Probationary Officers, Clerk, Managers and Senior Managers. Bank of Maharashtra has approximately 1300 posts for which they are conducting this recruitment process. Read more

Author: Admin
Published On: 19-Sep-2016

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती बोर्ड तर्फे दरवर्षी रिक्त जागांच्या भरतीसाठी नोटिफिकेशन काढले जाते. पोलीस कॉन्स्टेबल , असिस्टंट सब इंस्पेक्टर (ASI) , फायरमन , ड्राइव्हर , महिला हेड कॉन्स्टेबल इत्यादी पदांच्या भरती साठी भरती प्रक्रिया राबविली जाते. Read more

Author: Admin
Published On: 18-Sep-2016

Understanding Profit & Loss problems with Examples

Profit and Loss is important topic in Quantative Aptitude test.
If Selling Price (S.P.) is more than the Cost Price (C.P.) of article/ item then the difference between selling price and cost price is known as Profit. Read more

Author: Admin
Published On: 16-Sep-2016

12

Search Books for Aptitude

Ankganit Test Marathi Books