Updates

NMMC Recruitment (Health Dept) 2018/ नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत पदभरती २०१८

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत गट-क संवर्गामधील नामानिर्देशनाच्या कोट्यातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरावयाची आहेत. प्रस्तुत जाहिरातील नमूद जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पुर्तता करण्या-या व पदांची शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्या-या उमेदवारांकडून विहित मुदतीत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रस्तुत पदांसाठी अर्ज करण्यास इच्छुक व जाहिरातीत नमूद अर्हता धारण करण्या-या पात्र उमेदवारांनी आपले अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करायचे आहेत.

महत्त्वाचे दिनांक / Important Dates

अर्ज स्वीकृतीचा कालावधी दिनांक ०५.०९.२०१८ ते २१.०९.२०१८
उमेदवारांना त्याचे प्रोफाईलवर प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध होण्याचा कालावधी दिनांक ०५.१०.२०१८ पासून परीक्षेच्या दिवसापर्यत
परीक्षेचा कालावधी दिनांक १३.१०.२०१८ ते १६.१०.२०१८

अधिकृत जाहिरात / Advertisement for NMMC Recruitment (Health Dept) 2018

अर्ज कसा भरावा? कार्यपद्धती व सूचना/ How to fill form Online for NMMC Recruitment (Health Dept) 2018

Advertisement

पद (Posts) :

 1. स्टाफ नर्स /नर्स मिडवाईफ (गट-क)
 2. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (गट-क)
 3. ई.सी.जी. तंत्रज्ञ (गट-क)
 4. रक्तपेढी तंत्रज्ञ (गट-क)
 5. ऑक्झिलरी नर्स-मिडवाईफ (गट-क)
 6. शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक (गट-क)

शैक्षणिक अर्हता :

 1. i) महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलची जनरल नर्सिग किंवा मिडवाईफरी पदविका ii) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी. एस्सी. (नर्सिग) पदवी iii) महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक
 2. i) भौतिक शास्त्र किंवा रसायनशास्त्र अथवा जीवशास्त्र किंवा वनस्प्तीशास्त्र अथवा प्राणीशास्त्र किंवा सूक्ष्मजीवनशास्त्र यासह विज्ञान विषयामध्ये पदवीधारक. ii) हाफकिन संस्था किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेची वैद्याकिय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानामधील पदव्युत्तर पदविका किंवा बी.एस्सी. (उपयोजित) (पुणे विद्यापीठाचा जैव- वैद्याक्रीय तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम मधील पदवी.
 3. i) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र/ जीवशास्त्र यापैकी एक विषयासह विज्ञान शाखेतील पदवी ii) शासनमान्य संस्थेतील ई.सी.जी. तंत्रज्ञ पदाचे प्रशिक्षण पूर्ण
 4. i) मुख्य विषय म्हणून भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र अथवा जीवनशास्त्र किंवा वनस्पतीशास्त्र अथवा प्राणीशास्त्र किंवा सूक्ष्मजीवशास्त्र यासह विज्ञान विषयामध्ये पदवीधारक ii) हाफकिन संस्था किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेची वैद्यकिय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानामधील पदव्युत्तर पदविका किंवा बी.एस्सी. (उपयोजित) (पुणे विद्यापीठाचा जैव -वैद्याकीय तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम ) मधील पदवी .
 5. i) महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाची शालांत परीक्षा उत्तीर्ण .ii) शासनमान्यता प्राप्त संस्थेचा ए.एन.एम.अभ्याक्रम पूर्ण. iii) महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक
 6. i) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाची विज्ञानशाखेतील जीवनशास्त्र विषयासह १२ वी ची परीक्षा उत्तीर्ण ii) शासकीय-निमशासकीय- स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील रूग्णालयातील शत्रक्रियागृह सहाय्यक कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव

पदनिहाय निवड पद्धत :

ऑनलाईन परीक्षा

 1. संगणक आधारीत ऑनलाईन परीक्षा १०० प्रश्नांसाठी १०० गुणांची घेण्यात येईल (Computer Based Online Exam). त्यासाठी दोन तासांचा कालावधी राहील
 2. ऑनलाईन परीक्षेसाठी मराठी (10 प्रश्न ), इंग्रजी (10 प्रश्न ), सामान्य ज्ञान (२० प्रश्न ) आणि संबधित विषय (60 प्रश्न ) असे एकूण १०० प्रश्न विचारण्यात येतील. प्रत्येकी प्रश्नास एक गुण राहील. सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ/बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतील.
Section I: मराठी
 1. अंलकार :- अर्थ्यातरण्यास, उत्प्रेक्षा, भ्रातीमान, व्यक्तीरेक, अनन्वय, स्वभावोक्ती
 2. वृत्त :- ओवी , नववधू , भुजंगप्रयात, पादाकुलक, अभंग, वसंततिलका
 3. वाक्यरुपांतर :- केवळ, संयुक्त, मिश्र
 4. प्रयोग :- कर्तरी, कर्मणी, भावे
 5. वाक्यप्रचार व म्हणी
Section II: इंग्रजी
 1. Similar Word, Opposite Word, Common Vocabulary, Sentence Structure
 2. Use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage.
 3. Sentence Conversion: Simple, Compound & Complex Sentences
 4. Grammatical Voices – Active, Passive, & Imperatives sentences
 5. Phrases & Proverbial Sayings
Section III: सामान्य ज्ञान
 1. चालू घडामोडी : जागतिक तसेच भारतातील
 2. नागरिकशास्त्र : भारताच्या राज्यघटनेचा प्राथमिक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन), ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन) इ.
 3. इतिहास : आधुनिक भारताचा विशेषत : महाराष्ट्राचा इतिहास
 4. भूगोल: (महाराष्ट्राचा भूगोलच्या विशेष अभ्यासासह) पृथ्वी , जगातील विभाग , हवामान , अक्षांक्षरेखांश , महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या , उद्योगधंदे इ.
 5. अर्थव्यवस्था : भारतीय अर्थव्यवस्था- राष्ट्रीय उत्पन्न , शेती उद्योग , परकीय व्यापार, बँकिंग , लोकसंख्या , दारिद्रय व बेरोजगारी , मुद्रा आणि राजकोषीय निती इ.
 6. सामान्यज्ञान : भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्प्तीशास्त्र , आरोग्यशास्त्र
Section IV: संबधित विषय

विषय व पदानुसार अभ्यासक्रम पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. संबधित विषय अभ्यासक्रम (Related subject syllabus)

Your Comment:
Name :
Comment :
(0) Comments:
Upcoming Exam Forms
Gopract App is available now on Play store. Download Android App from Playstore now!
Gopract : Your Exam Prep guide

Download app to get latest updates about Exam Schedules, Government Jobs, General Knowledge & Current Affairs and Many more!

Download App for Gopract Updates!

Subscribe to get latest updates about Exam Schedules, Government Jobs, General Knowledge & Current Affairs and Many more on Whatsapp!

Advertisement

 Full Length Mock Tests
 Answers with Explanation**
 Timer Based Exams
 Instant Result and assesment
 Detailed analasys of Result