(MCGM) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत 1388 जागांसाठी भरती

बृहन्मुंबई माहानगरपालिकेत विविध खाते/विभाग/रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील कामगार/ कक्ष परिचर/श्रमिक/हमाल/ बहुउद्देशीय कामगार/ आया यां संवर्गाची पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी निवडयादी तयार करण्यासाठी उमेदवारांकडून Online पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

MCGM Vacancy 2018

Online परिक्षेचे वेळापत्रक

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सुरु होण्याचा दिनांक दिनांक ११/१२/२०१७
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्याचा अंतिम दिनांक दिनांक ३१/१२/२०१७ (२३.५९ वाजेपर्यंत)
संगणकीय चलनाव्दारे फी स्वीकृतीचा कालावधी दिनांक ११/१२/२०१७ ते दिनांक ०१/०१/२०१८
ऑनलाईन परिक्षेसाठी प्रवेशपत्र मिळण्याचा दिनांक दिनांक १५/०१/२०१८ पासून
ऑनलाईन परिक्षा फेब्रुवारी माहिन्याच्या दुसरा व चौथा आठवडा / दिनांक १५.२.२०१८ ते २५.२.२०१८

Official Link: www.portal.mcgm.gov.in

MCGM Exam Hall Ticket Download Link: https://mcgmlabourrecruitment.mahaonline.gov.in

पदाचे नाव

  1. कामगार
  2. कक्ष परिचर
  3. श्रमिक
  4. हमाल
  5. बहुउद्देशीय कामगार
  6. आया
  7. स्मशान कामगार

शैक्षणीक अर्हता

  1. किमान इयत्ता १० वी परीक्षा १०० गुणांच्या मराठी विषयासह उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

पदांचा तपशील

प्रवर्ग. जागा
Gen 504
SC 223
ST 108
VJ-A 48
NT-B 34
NT-C 51
NT-D 32
SBC 32
OBC 365

परिक्षेसाठी अभ्यासक्रम

अ.क्र. विषय गुण एकूण
1 मराठी ४० १००
2 इंग्रजी १०
3 सामान्य ज्ञान २५
अंकगणित व तर्कज्ञान २५
Practice Tests / मराठी सराव प्रश्न

Advertisement

Your Comment:
Name :
Comment :
(1) Comments:
S  SANTOSH MAHADIK Commented On: 07-Feb-2018

Very useful to everyone,i have learnt a lot from this test.

Upcoming Exam Forms
SSC CGL Notification 2022, Important Dates and Practice Tests
Last Date:- Oct 01, 2022

Subscribe to get latest updates about Exam Schedules, Government Jobs, General Knowledge & Current Affairs and Many more on Whatsapp!

Subscribe to Gopract Updates!

Advertisement

Jobs for BA

 Full Length Mock Tests
 Answers with Explanation**
 Timer Based Exams
 Instant Result and assesment
 Detailed analasys of Result