लिपिक - टंकलेखक, गट क स्पर्धा परीक्षा (Clerk- Typist, Gr. C)

Important Dates

Date of Preliminary examination 14th May 2017 (१४ मे २०१७)
Date of main examination Tentative 3rdh September 2017 (३ सप्टेंबर २०१७ अंदाजित)
Official Website https://mpsc.gov.in/ https://mahampsc.mahaonline.gov.in

परीक्षेचे २ टप्पे खालील प्रमाणे आहेत

  1. पूर्व परीक्षा - १०० गुण
  2. मुख्य परीक्षा - ४०० गुण

१) पूर्व परीक्षा

पूर्व परीक्षेत १०० वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न असतील व प्रत्येक प्रश्नास १ या प्रमाणे एकूण १०० गुणांची परीक्षा होईल.

विषय व सांकेतांक : मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान , बुद्धिमापन आणि अंकगणित (सांकेतांक क्र . ०१३)

माध्यम: इंग्रजी वगळता इतर सर्व विषयांकरिता मराठी.

पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम

मराठी: व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर.

इंग्रजी: स्पेलिंग, व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर.

सामान्य ज्ञान : दैनंदिन घटना, नेहमीचे अनुभव, धर्म, साहित्य, राजकारण शास्त्र, सामाजिक व औद्योगिक सुधारणा, क्रीडा क्षेत्रातील महान व्यक्तींचे कार्य, सर्वसाधारणपणे भारताच्या विशेषतः महाराष्ट्राच्या इतिहासाची व भूगोलाची रूपरेषा

बुद्धिमापन विषयक प्रश्न : उमेदवार किती लवकर व अचिकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न

अंकगणित : बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश, अपूर्णांक व टक्केवारी

२) मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षेत २०० वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न असतील व एकूण ४०० गुणांची परीक्षा होईल.

विषय व सांकेतांक : मराठी, इंग्रजी आणि सामान्य क्षमता चाचणी (सांकेतांक क्र . ०४५)

माध्यम: इंग्रजी वगळता इतर सर्व विषयांकरिता मराठी.

मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम

१ मराठी: व्याकरण, सोपी वाक्यरचना आणि नेहमीच्या शब्दांचा वापर.

२ इंग्रजी: Spelling, Common Vocabulary, Punctuation, Expressions, Simple Sentence structure, Grammar, Use of Idioms and phrases & their meaning.

३ सामान्य क्षमता चाचणी

१) सामान्य ज्ञान - इतिहास, भूगोल , नागरिकशास्त्र इ.

२) बुद्धिमापन विषयक प्रश्न - उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे अजमावण्यासाठी प्रश्न

३) गणित - अंकगणित, बीजगणित, भूमिती, सांख्यिकी

४) सामान्य विज्ञान - भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र व पर्यावरण

५) चालू घडामोडी - भारतातील व महाराष्ट्रातील

६) माहिती या तंत्रज्ञानासंबंधी प्राथमिक ज्ञान - एस. एस.सी बोर्डाच्या इयत्ता नववी व दहावीच्या I.C.T पाठयक्रमानुसार

७) क्रीडा व साहित्य शेक्त्रातील पुरस्कार व माहिती भारतातील व महाराष्ट्रातील

८) माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम. २०१५

Practice Tests and Subjects available in मराठी


Your Comment:
Name :
Comment :
(3) Comments:
P  PRASHANT CHANCHALWAD Commented On: 28-Jun-2017

Mala mpsc pre madhe 64 padlet mi mukhya chi tayari suru karu ka...?

K  KRISHNA PAWAR Commented On: 17-May-2017

Sir . लिपिक टंकलेखक पुर्व पेपर चा OBC, आणि दुसर्‍या category चा merit kiti lagel

T  TANVI KONDEKAR Commented On: 04-May-2017

which books are available for typist exam?